Vorschrift

Witamy Państwa serdecznie w BAŁTYK RESORT i życzymy miłego pobytu.

 1. Na terenie obiektu Bałtyk Resort obowiązuje zakaz palenia. Stwierdzenie niezastosowania się do niniejszego zakazu skutkuje naliczeniem kary finansowej 1000zł.
  Opłata za usuwanie zapachu z papierosów, powstałego na skutek niestosowania się do zakazu palenia w pokoju wynosi 1000 zł i ponosi ją klient.

 2. Die Zimmer werden tagelang vermietet. Der Hoteltag beginnt um 15.00 und endet um 11.00 Uhr.

 3. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub dokumentu potwierdzającego dokonanie rezerwacji a także w przypadku osób niepełnoletnich okazanie dokumentu stwierdzającego wiek dzieci (dowód osobisty lub paszport).

 4. Dziecko do lat 4 może przebywać z rodzicami w ośrodku BAŁTYK RESORT bezpłatnie ("do lat 4" należy rozumieć jako "do ukończenia 4. roku życia", przy czym ukończenie tego wieku podczas pobytu oznacza utratę uprawnień do danej ulgi. Chcąc z niej skorzystać należy także udokumentować wiek dziecka podczas zameldowania (dowód osobisty lub paszport)) *dotyczy tylko 1 dziecka śpiącego z rodzicami na pokój i tylko przy rezerwacji bezpośredniej przez stronę www.baltyk.com lub telefonicznie.

 5. W przypadku niepoinformowania obiektu o niemożności przybycia na czas rozpoczęcia pobytu lub niezgłoszenia się Gościa do obiektu do godziny 22:00 dnia przyjazdu BAŁTYK RESORT może anulować rezerwację. Pobrane opłaty nie podlegają wówczas zwrotowi.

 6. Bei der Anmietung eines Zimmers bestimmt der Gast die Dauer seines Aufenthaltes. In Ermangelung einer solchen Spezifikation wird davon ausgegangen, dass das Zimmer für einen Tag vermietet wurde.

 7. Warunki rezerwacji należy uzgodnić telefonicznie lub poprzez email a następnie wpłacić przedpłatę w ustalonym terminie.

 8. Reservierungen gelten als ungültig, wenn nach dem vereinbarten Termin keine Vorauszahlung erfolgt.

 9. Płatności za zarezerwowany pobyt należy dokonać przy zameldowaniu pierwszego dnia pobytu.

 10. Płatności przyjmowane są gotówką lub przelewem na nasze konto - pozostała opłata za pobyt musi zostać zaksięgowana najpóźniej w dniu zameldowania.

 11. Bei einer Stornierung später als 60 Tage vor dem Ankunftsdatum wird die Anzahlung nicht zurückerstattet.

 12. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu zadatek możliwy jest do wykorzystania w ciągu 1 roku od daty rezygnacji w obiektach „Bałtyk Resort” i „Karkonoski” na usługi oferowane w ww. obiektach o łącznej wartości nie mniejszej niż pobyt z którego gość rezygnuje.

 13. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże obiektu Bałtyk Resort i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.

 14. Bałtyk Resort zapewnia wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoju oraz wymianą ręczników co trzy dni.

 15. Bałtyk Resort świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 16. Bałtyk Resort zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. 

 17. Aufgrund der Brandschutzanforderungen ist es nicht gestattet, Geräte oder Apparate, die mit Strom versorgt werden, in den Räumen zu verwenden, die nicht zur Ausstattung dieser Räume gehören.

 18. Nach 22.00 Uhr sind keine Gäste mehr in der Anlage "Baltic Resort" zugelassen.

 19. Na terenie Bałtyk Resort dzieci muszą pozostawać pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów prawnych w szczególności na placu zabaw i w basenie.

 20. Die Ausgangssperre vergoldet um 22:00 bis 6:00 Uhr.

 21. Beim Verlassen der Einrichtung "Baltic Resort" sollte der Schlüssel zur Zimmertür nach dem Schließen an der Rezeption abgegeben werden.

 22. Eltern von Kleinkindern müssen wasserdichte Matten haben, um die Matratze (auf der die Kinder schlafen) vor Nässe und Schmutz zu schützen. Andernfalls übernehmen sie die Kosten für Schäden.

 23. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go Gości. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody (opłata za zgubienie klucza - 50 zł, opłata za neutralizację zapachu tytoniu - 1000 zł).

 24. Dzieci powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne przypadki utraty zdrowia dzieci. Szczególną opieką przez opiekunów prawnych powinny zostać objęte dzieci w trakcie korzystania z basenu oraz z placu zabaw.

 25. Goście Bałtyk Resort są odpowiedzialni za zachowanie na terenie obiektu odpowiedniego stanu kultury, trzeźwości, higieny i ubioru zgodnie ze standardami obowiązującymi w przestrzeniach publicznych.
  Osoby nietrzeźwe i/lub zachowujące się w sposób agresywny będą wskazywane wezwanym służbom porządkowym.
  W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za zamówione świadczenia oraz do zapłaty ekwiwalentu za ewentualne zniszczenia i do opuszczenia obiektu.

 26. Das Frühstücksbuffet wird von serviert 8:00 bis 10:00 im Restaurant und Abendessen von 16:00 bis 18:00 im Restaurant (Getränke kostenpflichtig), Verbrauch - nur im Restaurant. ( Sandwiches und Essen zum Mitnehmen werden dem Zimmer in Rechnung gestellt. )

 27. Bezprzewodowy dostęp do Internetu jest bezpłatny dla Gości „Bałtyk Resort” login i hasło dostępne są w recepcji. Przed skorzystaniem należy zapoznać się z regulaminem sieci.

 28. Parking na terenie obiektu jest płatny 25zł / dobę / auto osobowe

 29. Opłata klimatyczna pobierana jest od osób dorosłych i wynosi 2,5zł / dobę /os.

 30. Obiekt ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia składników majątku Gości jedynie w przypadku, gdy przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
  Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

 31. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Bałtyk RESORT Niechorze.

 32. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 33. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy obiekt przechowa pozostawione przedmioty na koszt właściciela, przez okres 3 miesięcy a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

Płatności:

 1. Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji po dokonaniu rezerwacji i całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 60 dni przed przyjazdem.

 2. Reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@baltyk.com, termin rozpatrzenia do 30 dni roboczych.

 3. Rozliczenia transakcji online kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

Dane firmy:

Bałtyk Resort Sp z o.o., NIP: 857-193-55-38, ul. Saperska 21, Rewal 72-344, Polska

Wir laden Sie auch zum "Karkonoski SPA" in Karpacz ein
Rewal
© Baltic Resort
Vorschrift
Arrangements

Implementierung   

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Polskiego Funduszu Rozwoju".